insirahsuresi.com https://www.insirahsuresi.com İnşirah Suresi, inşirah suresi meali, tefsiri ve okunuşu tr-TR hourly 1 Copyright 2020, insirahsuresi.com Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 İnşirah Suresi Videolu Meali https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-videolu-meali.html Thu, 06 Dec 2018 21:14:10 +0000 İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Kabe imamı ve meali İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Kabe imamı ve meali
]]>
İnşirah Suresi Kabe İmamı Sudeys https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-kabe-imami-sudeys.html Thu, 06 Dec 2018 22:19:29 +0000 İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Kabe imamı Sudeys İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Kabe imamı Sudeys
]]>
İnşirah Suresi Kabe İmamları https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-kabe-imamlari.html Fri, 07 Dec 2018 15:20:30 +0000 İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Kabe İmamları İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Kabe İmamları
]]>
İnşirah Suresi Ahmet El Acemi https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-ahmet-el-acemi.html Sat, 08 Dec 2018 10:53:22 +0000 İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Ahmet El Acemi İnşirah Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, inşirah suresini okuyan Ahmet El Acemi
]]>
İnşirah Suresi Fazileti https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-fazileti.html Sun, 09 Dec 2018 05:08:48 +0000 Maneviyâtta ilerlemek istiyenler, bu sûreyi her gün 70 defa okumayı ihmal etmesinler Aldıkları yüksek seviyeli ilmi; karşılaştıkları yüksek müşahedeleri, değerli keşifleri hazmetmek istiyenler günde yetmiş defa bu sûr Maneviyâtta ilerlemek istiyenler, bu sûreyi her gün 70 defa okumayı ihmal etmesinler

Aldıkları yüksek seviyeli ilmi; karşılaştıkları yüksek müşahedeleri, değerli keşifleri hazmetmek istiyenler günde yetmiş defa bu sûreyi okumağa devam etsinler

İçi sıkılanlar, başı daralanlar, bunalımda olanlar selâmete çıkmak istiyorlarsa, günde yetmiş defa bu sûreyi okumağa devam etsinler

Her biri de görecek ki; bu sûreye devam, Allah ın izniyle onları kesinlikle muradlarına erdirecektir

Kim bu sureyi beş vakit namazlardan sonra okumaya devam ederse,Cenab-ı Hak işlerinde ona kolaylık verir ve rızkını çoğaltır,sıkıntısını giderir,ummadığı yerden rızıklandırır

Bu sureyi her gün duha vaktinde ikiyüzer defa okumaya devam eden kimse bazı esrarı ilahiyyeye vakıf olur

Dilek için ise;2 rekat hacet namazi kil Besmele ile 152 kere elem neşrah leke sadrak süresini oku muradini iste gece yarisindan sonra okunması makbuldür.

]]>
İnşirah Suresi Kaç Ayet https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-kac-ayet.html Sun, 09 Dec 2018 05:28:59 +0000 Bütün ilim adamlarına göre Mekke'de inmiştir. Sekiz ayettir. 1. Biz, göğsünü senin için açıp genişletmedik mi "Şerhu's-sadr: Göğsün (açılıp genişletilmesi)"; açılması demektir. Yani Biz, senin gö Bütün ilim adamlarına göre Mekke'de inmiştir. Sekiz ayettir.

1. Biz, göğsünü senin için açıp genişletmedik mi

"Şerhu's-sadr: Göğsün (açılıp genişletilmesi)"; açılması demektir. Yani Biz, senin göğsünü İslâm'a açmadıkmı Ebû Salih, İbn Abhas'tan: Senin kalbini yumuşatmadık mı diye açıkladığı rivayet etmiştir. ed-Dahhak'ın rivayetine göre de İbn Abbas şöyle demiştir: Ey Allah'ın Rasûlü göğüs hiç açılır mı diye sordular. "Evet, hem de genişler" diye buyurmuştur, Ey Allah'ın Rasûlü! Bunun bir alâmeti var mırdır diye sordular. Şöyle buyurdu: "Evet, aldanış diyarından uzaklaşış, ebedilik diyarına dönüş, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanış.

Bu anlamdaki açıklamalar daha önce ez-Zumer Sûresi'nde yüce Allah'ın: "Acaba kendisi Rabbimden gelmiş bir nur üzere bulunup da Allah'ın göğsünü İslam için genişlettiği bir kimse (sapıklıkta olan gibi) midir" (ez-Zümer, 39/22) buyruğunu açıklarken geçmiş bulunmaktadır. el-Hasen'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Biz, göğsünü senin için açıp genişletmedik mi" Yani (göğsü açılıp) hüküm ve ilim ile dolduruldu.

Sahih'de, Enes b. Malik'ten, onun kavminden bir kimse olan Malik b. Sa'saa'dan rivayete güre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur; "Ben Beyt'in yanında uyku ile uyanıklık arasında iken birisinin şöyle dediğim duydum: Bu (bizim aradığımız) üç kişiden birisidir. Bana altından bir leğen getirildi. İçinde Zemzem suyu vardı. Göğsüm şuraya ve şuraya kadar açıldı." Katade dedi ki: Ne demek istiyor diye sordum. (Malik): Karnının aşağı tarafına kadar dedi. (Peygamber devamla) buyurdu ki: "Kalbim çıkarıldı, kalbim Zemzem suyu ile yıkandı, sonra tekrar yerine kondu. Sonra da iman ve hikmet ile dolduruldu." Hadiste ayrıca uzunca bir olay nakledilmiştir

Peygamber (sav)'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Beraberinde su ve kar bulunan bir kuş suretinde iki melek bana geldi. Onlardan biri göğsümü açtı, diğeri ise gagasıyla açarak onu yıkadı."

Bir diğer hadiste şöyle denilmektedir; Bana bir melek geldi, kalbimin üzerini yardı, kalbimden bir parça çıkardı ve şöyle dedi: "Senin kalbin ona konulanı oldukça iyice koruyan, güçlü bir kalptir. Güzlerin iyi gören basiretli gözlerdir. Kulakların iyi işitir. Sen Allah'ın Rasûlü Muhammed'sin. Dilin doğru söyler, nefsin huzur ve sükun içerisindedir. Senin yaratılışın mükemmeldir ve sen dosdoğru bir kimsesin."

"Açıp genişletmedik mi" Genişlettik, anlamındadır. Bunun delili de bu buyruğa "ve... çok ağır gelen yükünü üzerinden indirmedik mi" buyruğunun ona atfedilmiş olmasıdır. Bu aynı manayı ihtiva eden bir atıf değil, tevili manaya yapılmış bir atıftır. Çünkü aynı manayı ihtiva edecek şekilde atfedilmek istenseydi: " Ve sana ağır gelen yükü indiriyoruz" demesi gerekirdi. O halde bu; "açıp, genişletmedik mi" buyruğunun "açıp genişlettik" anlamında olduğunun delilidir. Zaten; " ...ine' lafzı bir olumsuzluktur. İstifhamda da bir çeşit olumsuzluk mana vardır. Bundan sonra bir de olumsuz ifade geldi mi, artık mana tahkik ifade eder. Yüce Allah'ın: "Allah hakimlerin hakimi değil mi" (et-Tin, 95/8) buyruğunun Allah hakimlerin en hakimidir anlamında olması gibi. Aynı şekilde: "Allah kuluna yetmez mi" (ez-Zümer, 39/36) buyruğu da böyledir. Abdu'l-Melik b. Mervan'ı öven Cerir'in şu beyiti de buna benzemektedir: "Sizler bineklere binenlerin en hayırlıları,

Ve âlemler arasında en açık elli olan kimseler değil misiniz"

Bu, siz böylesiniz, anlamındadır.

]]> İnşirah Suresi Oku https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-oku.html Mon, 10 Dec 2018 00:04:37 +0000 Bismillahirrahmanirrahim 1. Elem neşrah leke sadrek 2. Ve vada'na 'anke vizreke 3. Elleziy enkada zahreke 4. Ve refa'na leke zikreke 5. Feinne me'al'usri yüsren 6. İnne me'al'usri yüsren 1. Elem neşrah leke sadrek

2. Ve vada'na 'anke vizreke

3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa'na leke zikreke

5. Feinne me'al'usri yüsren

6. İnne me'al'usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

]]>
İnşirah Suresinin İnişi https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresinin-inisi.html Mon, 10 Dec 2018 07:19:25 +0000 "İnşirâh" açılmak genişlemek sevinmek manalarına gelir Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir 8 (sekiz) âyettir Bu sûrede Peygamberimizin çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir İnşirah Suresi Tefsiri https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-tefsiri.html Mon, 10 Dec 2018 14:16:23 +0000 Açmadık mı Açıp genişletmedik mi Senin için. Senin mutluluğun için göğsünü de nefesine genişlik, kalbine ferahlık, nefsine kuvvet ve ferahlık vermedik mi İçinde bulunulan anda ve gelecekte, dünya ve ahirette bütün dilekleri iz Açmadık mı Açıp genişletmedik mi Senin için. Senin mutluluğun için göğsünü de nefesine genişlik, kalbine ferahlık, nefsine kuvvet ve ferahlık vermedik mi İçinde bulunulan anda ve gelecekte, dünya ve ahirette bütün dilekleri izah edip de her zorluğu yenecek büyük bir ruh ile şaşkınlıktan doğru yolu bulmaya, gamdan sevince, darlıktan genişliğe erdirmedik mi Râğıb şöyle der:

Şerhin aslı, eti ve benzeri şeyleri açmak, yani açıp genişletmektir. Şerh-i sadr, yani göğsü açmak da bundandır ki, ilâhî bir nur ve Allah tarafından bir gönül rahatlığı ve bir ruh ile onu genişletmektir.

Şihâb yazarı der ki: Aslı, eti yarıp açmak olduğu ve bunda bir açılma ve içini ve içinde bulunanı açığa çıkarmayı gerektiren bir genişletme bulunduğu için şerh ve genişlik kalb hakkında da kullanılır olmuştur. Kederini gidererek sevinç ve neşe verecek şeyi idrak etmesi bir şerh ve genişletme sayılmıştır. Çünkü onun sıkıntısını açacak ve üzüntüsünü giderecek geniş bir nefes aldırmak gibi herhangi bir sebep, bir duygu, bir ilham ile ondan gaip veya ona gizli bulunan sevinci gerektiren bir şey ortaya çıkar ki bu, bir kitabı izah etmek mânâsına şerh denilmek gibidir. Sonra da bu mânâ kalbin mahalli olan göğüste mübalağa için kullanılmıştır. Çünkü bir şeyin genişlemesi, onun içinde bulunduran şeyin de genişlemesini gerektirir. Onun için işitirsin ki, sevince genişlik, zıddına da darlık ismi verirler. Bu bir kaç mertebe vasıta ile kinaye dallarına ayrılan mecazlardandır. Lakin yaygınlaşmasından sonra gizlilik giderilmiş, vasıtalar kaldırılmıştır.

Bu yapılan açıklama şerhin bir şerhidir. Şihâb yazarı eti açmaktan kalbi açmaya ve ondan göğsü açmaya geçerek gitmiştir. Fakat eti yarıp açmaktan göğsü açıp genişletmeye, ondan nefes genişliğine ve kalbin açılmasına ve ondan nefsin manevi olan neşe ve genişlemesine geçmek daha uygundur.

SADR, her şeyin ön ve baş tarafı olduğu gibi, insanın gövdesinin de belinden başına doğru ön ve içinden kalp ve ciğerleri kapsayan üst kısmı yani sine, göğüs veya bağır dediğimizdir. Arkadan sırta da zahr denilir. Yer ve cüz olma ilgisiyle kalb veya nefisten kinaye de olur.

Dıştan göğüs darlığı zayıflık işareti sayıldığı ve içten göğüs darlığı (dıyk-ı sadr); nefes darlığı, kalb sıkıntısı, elem, ızdırap ve tahammül edememe olduğu gibi, dışından göğüs genişliği (vüs'at-ı sadr); kuvvet alâmeti, göğüs açılması; bir özlemi ortaya koyma, içten göğüs açılması; nefes genişliği, rahat, kalbin açılması; ruhun sevinç, şevk, fikir, bilgi ve tahammül genişliği mânâlarını ifade eder. Bu şekilde "şerh-ı sadr", esasen göğsünü, bağrını açıp genişletmek demek olduğu halde bununla kalbe ferahlık vermek ve nefsi herhangi bir fiil veya söze açıp neşe ve sevinç ile o fiil ve sözü almak üzere genişletmek mânâsından kinaye edilmek de yaygın olmuştur. Öyle ki şerh ve gönlün açılması denildiği zaman maddi olarak göğsü veya kalbi açmak veya yarmaktan ziyade manevi olan bu neşe ve ferahlık mânâsı anlaşılır.

Alûsî der ki: Şerhin aslı dağıtma ve genişletme olup "izah" mânâsında kullanılması yaygın olduğu gibi nefsin ferahlığı mânâsında da yaygın olmuştur. Hatta bunda örf olarak hakiki mânâdadır denilse uzak olmaz ve bu kalp ile ilgili olduğu zamandır. Kalbini şununla şerh etti demek, onunla sevinçli ve ferah kıldı demektir. Çünkü kalp nefsin konakladığı yer gibidir. Normal olarak da konaklanılan yerin genişletilmesi onda konaklayanın rahat ve ferah olması neticesini doğurur. Kalbin mahalli olan göğüsle ilgili olduğu ve göğsü açmak denildiği zaman da böyledir. Bu genel olarak kalp genişliğini de ifade eder. Çünkü normal olarak bir evin etrafını genişletmek evin genişliğiyle uygun olur. Geniş evin etrafı da genişletilir ki şirinliği artsın. Bundan hareketle nefsin neşe ve ferahlığına geçilir.

Kalp ve göğüsle ilgili olduğu zaman bazan da şerhten bilgiyi çoğaltmak mânâsı kastedilir. Denilmiş ki: Sanki bilgiler geniş bir alana muhtaç imiş ve kalp de onun mahalli imiş gibi hayal edilir de bilgiler çoğaldıkça kalbin de geniş olması gerekeceği düşünülür.

Bazı kere de bundan nefistekin]]> İnşirah Suresi Meali https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi-meali.html Tue, 11 Dec 2018 04:10:54 +0000 "İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edil "İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi

2. Yükünü senden alıp atmadık mı

3. O senin belini büken yükü .

4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi

5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

8. Yalnız Rabbine yönel.

]]>
İnşirah Suresi https://www.insirahsuresi.com/insirah-suresi.html Tue, 11 Dec 2018 16:59:02 +0000 Bismillahirrahmanirrahim 1. Elem neşrah leke sadrek 2. Ve vada'na 'anke vizreke 3. Elleziy enkada zahreke 4. Ve refa'na leke zikreke 5

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elem neşrah leke sadrek

2. Ve vada'na 'anke vizreke

3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa'na leke zikreke

5. Feinne me'al'usri yüsren

6. İnne me'al'usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi Meali

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi

2. Yükünü senden alıp atmadık mı

3. O senin belini büken yükü .

4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi

5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

8. Yalnız Rabbine yönel.

Editör Mesajı : Değerli arkadaşlar 5. ve 6. ayete dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Allah C.C. Her zorluğun arkasında bir kolaylık ve her zorluğun arkasında bir kolaylık daha olduğunu bizlere bildirmektedir. Yani her zorluğun arkasında İki Kolaylık vardır.

]]>